Hitelkalkulátor            Pénzvilág             Hitel tanácsok             Hitelszótár
 
Akadálymentesítési támogatás
Annuitás
Adóstárs
BAR lista
Birtokba adás
Devizahitel
Előtörlesztési díj
Értékbecslés
Elidegenítési és terhelési tilalom
Első ranghelyű zálogjog
Előleg
Előtörlesztés
Elővásárlási jog
Fedezet
Fedezeti limit
Foglaló
Futamidő
Fél-szocpol
Fészekrakó program
Fiatalok lakáskölcsönéhez kezességvállalás (Fészekrakó program)
Hitelfedezetként elfogadható ingatlanok
Haszonélvezeti jog
Hitelbírálat
Hitelbiztosítéki érték
Hitelkockázat
Hitelminősítő
Hitelminősítés
Ingatlanlízing
Jelzáloghitel
Jelzáloglevél
Kamatperiódus
Kamattámogatás
Késedelmi kamat
Készfizető kezes
Kezelési költség
Kondíció
Kezesség
Kiegészítő kamattámogatás
Lízing
Lakásbővítési kedvezmény ( fél- szocpol )
Megelőlegező kölcsön
Minimálbéres hitel
Önerő
Referencia kamat
SZJA kedvezmény
Szabad felhasználású jelzáloghitelek
Szocpol
THM
Türelmi idő
Törlesztőrészlet
Tőketörlesztés
Ügyfél limit
Ügyvédi letéti igazolás
Zálogjogosult
Zálogkötelezett
 

Akadálymentesítési támogatás

Egyszeri, vissza nem fizetendő állami támogatás, Mozgássérültek vagy az ő elhelyezésükről gondoskodó közeli hozzátartozók vehetik igénybe ezt az egyszeri, vissza nem fizetendő állami támogatás. A támogatás akkor igényelhető ha a lakás rendeltetésszerű, akadálymentes használatához átalakítás szükséges.
Δ   Lap tetjére

 

Annuitás

Annuitás esetén minden törlesztorészlet megegyezik, így a hitel felvevo minden törlesztéskor azonos összegű törlesztorészletet fizet.
Δ   Lap tetjére

 

Adóstárs

Az a személy, aki a az adóssal együtt vállal visszafizetési kötelezettséget, és aki lehet pl. az adós házastársa vagy élettársa.
Δ   Lap tetjére

 

BAR lista


A BAR (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) a PSZÁF által elismert, a törvényben foglaltaknak megfelelő "központi hitelinformációs rendszer" (HPT. 18. § l. pont). Célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját, csökkentse a hitelnyújtás kockázatát. Olyan adós kerülhet be a rendszerbe, aki hitelszerződésben vállalt kötelezettségeinek 90 napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért meghaladóan nem tett eleget. E tény egy esetleges későbbi hiteligénylés elbírálásakor, annak elutasításhoz vezethet.
Aki egyszer bekerült az adósnyilvántartásba, csak akkor kerül ki onnan, ha a hitel törlesztésétől számítva 5 év eltelt. A kezesek akkor kerülnek be a nyilvántartásba, ha a bank felszólította őket az adós helyetti fizetésre és ezen kötelezettségüknek nem tettek eleget.
Δ   Lap tetjére

 

Birtokba adás

Lakásvásárlás esetén általában a teljes vételár kiegyenlítésének idopontjával azonos idopontban kerül sor a lakás birtokba adására. Fontos figyelni arra, hogy a birtokba adáskor az eladónak nem lehet közüzemi díj tartozása, társasház esetén pedig közös költség hátraléka. A lakásból az eladónak ki kell jelentkeznie az önkormányzatnál, ott senki más sem maradhat bejelentve. Ilyenkor jegyzokönyvet érdemes készíteni a méroórák állásáról is. A vevo a birtokbavételtol kezdve jogosult arra, hogy az ingatlant használhassa, viszont a lakás terheinek viselése (közüzemi díjak, közös költség stb.) is az o feladata lesz ezentúl.
Δ   Lap tetjére

 

Devizahitel

Olyan hitel típus, amelynek a nyilvántartása valamilyen külföldi devizában történik.
Δ   Lap tetjére

 

Előtörlesztési díj

A bankok általában az előtörlesztést a kamatperiódus fordulónapján engedik meg, a szerződéstől eltérő időpontban történő hiteltörlesztés esetén előtörlesztési díjat számíthatnak fel.
Δ   Lap tetjére

 

Értékbecslés

Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott ingatlan vizsgálata, amely helyszíni szemléből áll, és amelynek végeredményeképpen a hivatalos értékbecslő írásos elemzést készít, megindokolva az általa meghatározott értéket.
Δ   Lap tetjére

 

Elidegenítési és terhelési tilalom

Ilyen tilalom esetén a tulajdonjog másra nem ruházható át és az ingatlan nem adható biztosítékul sem.
Δ   Lap tetjére

 

Első ranghelyű zálogjog

Az ingatlan-nyilvántartásban az iratok (pl. bankkal kötött kölcsön- és jelzálog-szerződés esetén) földhivatalba való benyújtásának sorrendjében kerülnek bejegyzésre a zálogjogok. Ezen rangsornak megfelelően jutnak a zálogjogosultak (lakáshitel esetén a bankok) az ingatlan értékesítését követően a pénzükhöz abban az esetben, ha az adós ügyfél nem fizeti a részleteket. Ez az oka annak, hogy a bankok többnyire tehermentes ingatlant fogadnak csak el az általuk nyújtott hitelek fedezetéül.
Δ   Lap tetjére

 

Előleg

A foglalóval ellentétben az eloleg nem szerzodést biztosító mellékkötelezettség, hanem elore fizetés, vételár-részlet. De ez inkább jelképes értéku. A szerzodés meghiúsulása esetén az eloleg teljes összege visszajár.
Δ   Lap tetjére

 

Előtörlesztés

A hitelfelvevok minden külön díjazás nélkül a futamido alatt bármikor visszafizethetik az általuk felvett hitel hátralékos tokerészét. A jelzáloghiteleknél viszont a hitelek és a jelzáloglevelek futamidejének szinkronban kell lenniük, ezért csak a jelzálogbank hozzájárulásával, rendszerint meghatározott ido leteltével és különdíj felszámolásával fizetheti vissza az adós korábban a kölcsönt.
Δ   Lap tetjére

 

Elővásárlási jog

Amennyiben az elővásárlási joggal terhelt ingatlan tulajdonosa a lakást el kívánja adni, az eladás előtt meg kell kérdeznie az elővásárlási jog jogosultját, hogy a leendő vevővel kötendő szerződés feltételei szerint (pl. ár, fizetési feltételek stb.) meg kívánja-e vásárolni a lakást. Amennyiben a jogosult elővásárlási jogával él, az adásvételi szerződést az eladó nem a vevővel, hanem a jogosulttal köti meg ugyanolyan feltételekkel. Amennyiben az elővásárlásra jogosult nem él ezzel a jogával vagy 8-15 napon belül nem nyilatkozik az ajánlatról, az eladó köteles olyan feltételekkel megkötni a szerződést a vevővel, mint amilyen feltételeket a jogosulttal közölt. Az elővásárlási jog adásvételi szerződésbe foglalt kikötésen vagy jogszabályon alapul. Jogszabályon alapul pl. az az eset, ha a föld és a rajta lévő épület tulajdonosai különböző személyek: ebben az esetben a föld tulajdonosát az épületre, az épület tulajdonosát a földre illeti meg elővásárlási jog.
Δ   Lap tetjére

 

Fedezet

Gyűjtőfogalom, mely magában foglalja azon biztosítékokat (pl.: ingatlan, kezesség stb.)melyekből a bank választhat ha a hitelfelvevő nem tud fizetni.
Δ   Lap tetjére

 

Fedezeti limit

A fedezetként felajánlott ingatlanok hitelbiztosítéki értéke alapján maximálisan nyújtható kölcsön nagysága. A fedezeti limit csak jogszabályi előírások alapján számítható ki.
Δ   Lap tetjére

 

Foglaló

A foglaló a szerzodést biztosító mellékkötelezettség, amely a szerzodés teljesítését szolgálja azzal, hogy a szerzodést megszego felet valamilyen anyagi hátránnyal sújtja, tehát visszatart a szerzodésszegéstol.
Δ   Lap tetjére

 

Futamidő

A hitel folyósítása és a hitel lejárata között eltelt idő, az az időszak, amely alatt részletekben visszafizetjük a hitelt a kamatokkal együtt. Rövid lejáratú az éven belüli, középlejáratú az 1-5 év közötti, míg hosszú lejáratú az 5 éven túli hitel.
Δ   Lap tetjére

 

Fél-szocpol

A fél-szocpol egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, amely főként a szocpol igénylési és folyósítási szabályai szerint nyújtható. A fél szocpolra jogosultak köre megegyezik a szocpolra jogosultakéval, azzal a különbséggel, hogy a fél szocpol eltartott családtagok után nem jár. A fél szocpol felhasználható lakásbővítéshez és használt lakás vásárlásához.
Δ   Lap tetjére

 

Fészekrakó program

A Fészekrakó program a fiatalok lakásszerzését kívánja elősegíteni. AA fiatalok otthonteremtési támogatása egyszeri támogatás, amely nem visszafizetendő. Igénybe vételére a gyermeket nevelő, 35 év alatti házastársak vagy a legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak jogosultak. Felvehetik használt, komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növeléséhez, amennyiben az általuk vásárolt ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot.
Δ   Lap tetjére

 

Fiatalok lakáskölcsönéhez kezességvállalás (Fészekrakó program)

A lakáscélú hitelfelvételt kísérő állami garanciavállalás megteremtésének köszönhetően már tíz százalékos önerővel is lehet lakást vásárolni.Feltétel, hogy a lakás vételára nem haladhatja meg Budapesten a használt lakás esetén a 12 millió Ft-ot, új lakás esetén a 15 millió Ft-ot, vidéken pedig használt lakás esetén a 8 millió forint-ot, új lakás esetén a 12 millió forint-ot. A nyújtott kölcsön nem haladhatja meg a lakás vételárának 90%-át. Igényelhetik: lakással nem rendelkező 30 év alatti házastársak, élettársak, gyermeket egyedül nevelő személyek. Az igényléshez a hitelcélt és a hitelképességet igazolni kell, a családi állapotról pedig nyilatkozni szükséges.
Δ   Lap tetjére

 

Hitelfedezetként elfogadható ingatlanok

A hitel fedezetéül csak Magyarország területén található, terheletlen, rendezett tulajdoni lappal rendelkező, önállóan forgalomképes, jelenlegi állapotában is rendeltetésszerű használatra alkalmas, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakóingatlan (családi ház vagy lakás), hétvégi ház, garázs, üzlethelyiség, iroda, építés alatt álló ingatlan, illetve építési telek fogadható el.
Δ   Lap tetjére

 

Haszonélvezeti jog

Jogosultja valaki más személy tulajdonában levő ingatlant rendeltetésének megfelelően birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja. Leggyakoribb fajtája az özvegyi jog, amelynek esetén a túlélő házastárs jut haszonélvezethez, valamint az az eset, amikor családtagok úgy ajándékoznak egymásnak ingatlant, hogy az ajándékozó a saját részére haszonélvezetet ad.
Δ   Lap tetjére

 

Hitelbírálat

Összetett banki kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a bank által folyósítható hitel nagyságát. A bank saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylő vagyoni - jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, valamint a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét.
Δ   Lap tetjére

 

Hitelbiztosítéki érték

Az értékbecslő által megadott érték, ami nem az értékelt ingatlan forgalmi értéke, hanem az az érték, amelyen a bank figyelembe veszi fedezetként az ingatlant. Összege a hitelintézet által meghatározott forgalmi értéknél kb. 10-20 %-kal alacsonyabb érték. Értéke egyedi, függ a vizsgált ingatlan állagától, elhelyezkedésétől, típusától, értékesíthetőségétől, minőségétől, műszaki állapotától, fekvésétől stb. Ez a bank által adható hitel alapja.
Δ   Lap tetjére

 

Hitelkockázat

Egy banknak az általa hitelezett vállalat vagy egyén bizonytalan jövőbeli fizetőképességéből eredő kockázata, amely legrosszabb esetben a hitel és a kamatok összegének teljes elvesztését jelenti.
Δ   Lap tetjére

 

Hitelminősítő

Hitelminősítéssel professzionálisan foglalkozó cég, amely rendszeresen publikálja az általa elemzett hitelfelvevők kockázatát tükröző mutatókat. A legnagyobb nemzetközi hitelminősítők a Moody’s és a Standard & Poor’s.
Δ   Lap tetjére

 

Hitelminősítés

A hitelfelvevő egy adott típusú hitelének kockázatát jellemző mutató, amelyet a hitelminősítő intézet ad. A hitelminősítés kialakítása gondos elemzésen alapul, és a hitelfelvevő nemfizetési kockázatát fejezi ki. A hitelminősítés alapján a hitelnyújtó dönthet a hitel odaítéléséről, illetve annak árazásáról.
Δ   Lap tetjére

 

Ingatlanlízing

A lízing olyan bérleti megoldás, melynek végén megszerezhető az adott ingatlan tulajdonjoga.
Δ   Lap tetjére

 

Jelzáloghitel

A jelzálogjog célja annak biztosítása, hogy a bank az általa nyújtott kölcsönt és annak járulékait (kamat, kezelési költség) visszakapja. Amennyiben valaki nem tudja fizetni a részleteket, a jelzálogjoggal terhelt ingatlan - meghatározott szabályok szerint - pénzzé tehető és a tartozás rendezésére fordítható.
Δ   Lap tetjére

 

Jelzáloglevél

A jelzáloglevél olyan hosszú lejáratú (leginkább az államkötvényhez hasonlítható) értékpapír , amelyet 6-8-10 évre vagy még többre vásárolnak meg a befektetők, s a biztonságát a hitelek mögött lévő, fedezetként lekötött ingatlanok jelentik.
Δ   Lap tetjére

 

Kamatperiódus

Az az időszak, amely alatt az ügyfél kölcsönének kamata nem változik. Az ügyfél a hiteldöntést megelőzően választhatja, és a hitel teljes futamideje alatt már nem változtatható meg. Általában a forinthitel esetén a hosszabb,fix kamatperiódus alacsonyabb kamattal jár, míg a devizahitel esetén a nagyobb kamat- és árfolyamkockázat miatt lényegesen rövidebb a kamatperiódus.
Δ   Lap tetjére

 

Kamattámogatás

Olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáskölcsönök kamatainak megfizetéséhez nyújt, így az ügyfeleknek csak a támogatással csökkentett kamatokat kell megfizetniük.
Δ   Lap tetjére

 

Késedelmi kamat

A hitel késedelmes törlesztése esetén a bank büntető kamatot azaz késedelmi kamatot számol fel.
Δ   Lap tetjére

 

Készfizető kezes

Az a személy, aki jövedelmét és vagyonát ajánlja fel a hitel-visszafizetés biztosítékaként. Az adós nemfizetése esetén a hitelező bank közvetlenül a kezeshez fordulhat a hitel törlesztése érdekében.
Δ   Lap tetjére

 

Kezelési költség

A szerződéskötésért és a hitel kezeléséért, azaz a banki adminisztrációért fizetett költség.
Δ   Lap tetjére

 

Kondíció

A termék igénybevételével járó feltételek.
Δ   Lap tetjére

 

Kezesség

A kezesség a különböző hitelfelvételekhez kapcsolódóan a hitel visszafizetésének biztosítékaként jöhet szóba. Ha az adós nem tud fizetni, az esetben a kezes felel, ő köteles kifizetni a tartozást.
Δ   Lap tetjére

 

Kiegészítő kamattámogatás

A kiegészítő kamattámogatás révén az állam hozzájárul a lakáskölcsön törlesztéséhez, amennyiben azt új lakás építésére vagy értékesítés céljára épített új lakás vásárlására veszi valaki igénybe. Kiegészítő kamattámogatást a 15.000.000 Ft-ot meg nem haladó összegű kölcsönhöz nyújt az állam, maximum 20 évig. Akkor jogosult valaki a támogatásra ha házas, vagy gyermekét egyedül nevelő személy.
Δ   Lap tetjére

 

Lízing

A Számvitelről szóló törvény alapján: a lízingbe adó a lízingbe vevő igényei szerint beszerzett, és a lízingbe adó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbe vevő használatába, birtokába adja. A lízingbe vevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat. A lízingbe vevő jogosult a hasznok szedésére, a szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbe vevő vagy az általa megjelölt megszerzheti, a maradványérték megfizetésével. Ezenkívül a lízingbe vevőt elővételi jog illeti meg, de a lízingbe vevő azonban ezen jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat.
Δ   Lap tetjére

 

Lakásbővítési kedvezmény ( fél- szocpol )

A meglévő lakás bővítéséhez úgynevezett félszocpol (az egyébként járó támogatás fele) vehető igénybe, amennyiben ennek következtében a meglévő lakás legalább egy szobával bővül. Két vagy több gyermekes család igénybe veheti hozzáépítéshez, emelet-ráépítéshez és tetőtér beépítéshez, de ugyanakkor nagyobb, használt lakás vásárlásához is. A kedvezmény feltételei közé tartozik, hogy az igénylő a (legalább 50%-os arányú) tulajdonában lévő lakását értékesítse, teljes vételárát a nagyobb lakás vásárlására fordítsa és helyette nagyobb alapterületű, legalább egy szobával nagyobb lakást vásároljon.A félszocpol, másnéven lakásbővítési kedvezmény egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatás, bárki igényelheti, akinek gyermeke van, és még sohasem kapott szocpolt vagy félszocpolt . A támogatás összege fele a szocpol mértékének, ami azt jelenti, hogy egy gyermek után 450.000 Ft, a másodikra további 750.000 Ft, a harmadikra további 700.000 Ft kérhető. A félszocpol azonban nem megelőlegezhető támogatás, vagyis csak megszületett gyermek esetén jár.
Δ   Lap tetjére

 

Megelőlegező kölcsön

A rendelet szerint a fiatal házaspárok, 40 éves korig, egy vagy több születendő gyermek vállalása esetén jogosultak a kedvezményt megelőlegező kölcsön formájában igénybe venni. Meglévő gyermek esetén a házaspárok további egy gyerek születését vállalhatják. Gyermektelen házaspárok maximum két születendő gyermeket vállalhatnak. Egy születendő gyermek esetén 900. 000 Ft, két születendő gyermek esetén 2 .400. 000 Ft a támogatás mértéke.
Δ   Lap tetjére

 

Minimálbéres hitel

Már az igazolt nettó minimálbérre (legalább három hónap munkaviszonyra) folyósítanak hitelt egyes bankok, akár 15 millió forintig is.
Δ   Lap tetjére

 

Önerő

Az önerő az az összeg, amit saját forrásainkból kell előteremtenünk. Ez alatt értjük a banki finanszírozáson kívüli forrásokat, így minden pénzeszközt amely a bankkölcsönökön felül szükséges a hitelcél eléréséhez. Az összeg mértéke függhet a felajánlott ingatlanfedezetek értékétől és az ügyfél jövedelmétől.
Δ   Lap tetjére

 

Referencia kamat

Irányadó kamat
Δ   Lap tetjére

 

SZJA kedvezmény

Az adókedvezmény révén a lakáscélú hitel törlesztésére fordított összeg egy részét "leírhatjuk" a személyi jövedelemadónkból. Élhetünk az adókedvezménnyel, ha a lakáscélú hitelt vásárlási, építési vagy bővítési céllal vettük igénybe. Az adókedvezmény maximális összege éves lakáscélú hiteltörlesztésének az SZJA tv. 38. §-a alapján meghatározott része. A bankok a naptári évben teljesített törlesztésekről igazolást adnak, hogy a kedvezményt igénybe vehessük. Az adókedvezmény a hitelintézet által igazolt összeg 40 százaléka (max. 120.000 Ft ) lehet, ha teljesültek a szükséges feltételek.
Δ   Lap tetjére

 

Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Azoknak az ügyfeleinknek nyújthat megoldást, akik vagy nem tudnak jövedelmet igazolni, vagy nem kívánják a hitelcélt megjelölni.Kamatszint: 6,9%-tól (Euróban), 5%-tól (CHF-ban) 18,25%-tól (HUF-ban) + kezelési költség . A hitel maximum értéke: a fedezetül szolgáló ingatlan forgalmi értékétől valamint az ügyfél fizetőképességétől függ. Nem feltétlenül kell jövedelmet igazolni, a hitelösszeg a fedezetül szolgáló ingatlan likvid értékének akár 60%-a lehet.
Δ   Lap tetjére

 

Szocpol

A kedvezmény az eltartott, közös háztartásban élő gyermekek és egyéb eltartott családtagok után járó vissza nem térítendő állami juttatás. Elsősorban új lakás építéséhez vehető igénybe. Akkor vehető csak igénybe ha az igénylőnek és a vele együtt költöző családtagjai egyikének sincs egyéb lakástulajdona.
Δ   Lap tetjére

 

THM

Teljes Hiteldíj Mutató, a bankok egyes hiteleit teszi összehasonlíthatóvá, törvényi előírás szerint a mutató minden olyan költséget magában foglal, amelyet a hitel felvételekor az ügyfélnek ki kell fizetnie, tehát nemcsak a kamatot és a kezelési költséget (ilyen költség lehet még pl. a folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, hitelbírálati díj, stb.).
A THM mutató feladata, hogy kiszűrje azokat a tényezőket, melyek a hitelfelvételt drágábbá teszik, és ezáltal a fogyasztót megtéveszthetik.
Δ   Lap tetjére

 

Türelmi idő

A hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék. Ez idő alatt csak a kamatot kell fizetni, még nem kell a toke törlesztését megkezdeni
Δ   Lap tetjére

 

Törlesztőrészlet

A felvett hitel után fizetendo kamat, toketörlesztés és kezelési költség együttes, idoszakonkénti esedékességgel megállapított összege.
Δ   Lap tetjére

 

Tőketörlesztés

A felvett hitelösszeg banknak történo visszafizetése. Nem tartalmazza a kamatot és kezelési költséget, amelyet a hitel használatáért fizetünk.
Δ   Lap tetjére

 

Ügyféllimit

A maximálisan nyújtható kölcsön nagysága melyet a hitelintézet hitelminősítés alapján határoz meg. A hitelminősítés eredménye a kölcsönfelvevők, illetve kölcsönfelvevők által bevont kezesek által igazolt jövedelemtől és a kölcsönkérelemben közölt információktól függ.
Δ   Lap tetjére

 

Ügyvédi letéti igazolás

Ügyvéd vagy ügyvédi iroda által kiállított igazolás, mely bizonyítja, hogy a hitelcél szerinti ingatlan eladói az ügyvédnél vagy ügyvédi irodánál letevőként letétbe helyezték az ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló nyilatkozatukat, mely alkalmas arra, hogy a vevők tulajdonjogát az illetékes földhivatal bejegyezze.
Δ   Lap tetjére

 

Zálogjogosult

Ha a hitelintézet által nyújtott kölcsön fedezeteként ingatlant terhel jelzálogjog, akkor a hitelintézet zálogjogosultnak minősül.
Δ   Lap tetjére

 

Zálogkötelezett

Az a személy, aki a hitel-visszafizetés biztosítékaként a tulajdonát képezo ingatlant ajánlja fel biztosítékként. Az ingatlanra jelzálogjog lesz ez alapján bejegyezve. Jelentése megegyezik a dologi adós jelentésével.
Δ   Lap tetjére[ Impresszum ]   hitelkalkulator.info © 2007 - made by www.approx.hu